Oferujemy:
• okulary korekcyjne korygujące krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm
• okulary korekcyjne w prezbiopii (progresywne, dwuogniskowe, biurowe)
• okulary korekcyjne dla pacjentów wymagających korekcji w celu poprawy stanu widzenia obuocznego
• okulary korekcyjne dla osób przeciążonych pracą z bliska
• okulary korekcyjne w tropiach i foriach, dobór korekcji pryzmatycznej
• korekcję pryzmatyczną w zezach porażennych
• okulary z filtrami specjalnymi dla osób z problemami neurologicznymi