Polityka prywatności www.omgoptyk.pl

W Salonie Optycznym OMG OPTYK posiadamy świadomość odpowiedzialności za dane osobowe naszych Klientów i osób odwiedzających stronę www.omgoptyk.pl . Z tego względu przykładamy szczególną wagę do realizowania praw osób, których dane przetwarzamy. Aby zapewnić Państwu rzetelną informację o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności.

 • Administratorzy Danych Osobowych

Administratorami danych osobowych osób odwiedzających stronę www.omgoptyk.pl oraz klientów i kontrahentów Salonu Optycznego O.M.G. Optyk są Sylwia Piskulska – Grzesik oraz Mateusz Grzesik prowadzący salon optyczny O.M.G Optyk przy ulicy Tadeusza Rejtana 2 w Bydgoszczy.

 • Kontakt z Administratorami:
 1. Listownie: Salon Optyczny O.M.G., ul. Rejtana 2, 85 – 032 Bydgoszcz;
 2. Elektronicznie: kontakt@omgoptyk.pl ;
 3. Osobiście w godzinach działania Salonu po wcześniejszej awizacji.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych przez Salon Optyczny OMG OPTYK

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych klientów i przyszłych klientów w związku ze świadczeniem usług optycznych. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).
 2. Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia klientów w związku z badaniem wzroku oraz doborem odpowiednich soczewek. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej. (RODO art. 9 ust 2 lit. H) .
 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
 4. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F).
 5. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
 6. Przetwarzanie numer telefonu w celu przesyłania informacji o treści handlowej, oraz nowości z życia Salonu Optycznego OMG Optyk. Podstawą takiego przetwarzania jest dobrowolna i jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Przetwarzanie wizerunku osób/osoby fizycznej w celach marketingowych. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust.1 lit. A).
 8. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłką newslettera. Podstawą takiego przetwarzania jest dobrowolna i jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust.1 lit. A).

 

 1. Dane jakie przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Salony Optycznego OMG OPTYK

 

 1. Dane kontaktowe i teleadresowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres doręczenia przesyłki oraz numer PESEL klientów w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w celach profilaktyki zdrowotnej.
 2. Dane dotyczące stanu zdrowia (wzroku) w celu wykonania badania oraz prawidłowego doboru soczewek.
 3. Dane identyfikacyjne i adresowe firmy, w tym numer NIP w przypadku wystawiania faktur VAT.
 4. Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.
 5. Wizerunek osoby fizycznej w przypadku wyrażenia świadomiej i dobrowolnej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Adres e-mail w przypadku wysyłki informacji o treści handlowej (newsletteru)

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

W Salonie Optycznym O.M.G. przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach. I tak:

 1. w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzamy dane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 2. w celu obrony przed roszczeniami – przetwarzamy dane przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano usługę;
 3. w celu rozpatrywania reklamacji – przetwarzamy dane przez 24 miesiące od momentu sprzedaży towaru/ wykonania usługi;
 4. dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Respektujemy prawa do ochrony prywatności wynikające z RODO i w związku z tym zapewniamy szybką i skuteczną realizację praw osób, których dane przetwarzamy. Osoby, które przekazały nam swoje dane osobowe mogą korzystać z:

 1. prawa do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. prawa żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. prawa do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. prawa do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa uodo.gov.pl).

W przypadku chęci realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: kontakt@omgoptyk.p .l

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.omgoptyk.pl i Salonu Optycznego OMG Optyk są:

 • Podmioty świadczące usługi hostingu i administrowania stroną www;
 • Podmiot świadczący usługi systemu CRM w chmurze, w którym przetwarzamy związane z wizytami w Salonie;
 • Dostawcy płatności elektronicznych i bank prowadzący rachunek Administratora;
 • Podmiot świadczący usługi rezerwacji wizyty online.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku odbiorcami danych będą osoby odwiedzające profile społecznościowe i strony www Administratora

 • Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Facebook, Instagram, Tik-Tok, (i inni właściciele Portali Społecznościowych) są administratorami danych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk. Jednak jeśli wchodzą Państwo z nami w relacje za pośrednictwem Portali Społecznościowych (polubienie naszego fanpage, reakcja na posty, udostępnianie ich itp.) to My się również stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych. Zakres danych jaki przetwarzamy za pośrednictwem Fanpage to: identyfikator użytkownika, nick, imię i nazwisko, zdjęcia, informacje zawarte na indywidualnym profilu, treść prywatnych wiadomości wysyłanych do Nas lub w komentarzach pod naszymi postami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.omgoptyk.pl/kontakt. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem Portali Społecznościowych z innymi danymi jakie nam przekazujesz innymi kanałami chyba, że wyślą Państwo nam  prywatną wiadomość, w której zostanie przekazany nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy danych osób kontaktujących się za pośrednictwem Portali Społecznościowych innym podmiotom, lecz może to robić administrator serwisu. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciel portalu jako administrator danych swoich użytkowników, ma pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

 • Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług O.M.G. Salon Optyczny.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Klientów Salonu Optycznego OMG nie podlegają profilowaniu i procesom automatycznego podejmowania decyzji.

 1. Przekierowanie do innych stron www

Na naszej stronie www.omgopty.pl  i jej podstronach znajdą Państwo odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam umieszczonymi. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony www.omgoptyk.pl i jej podstron.

 • Pliki cookie

Nasza strona www korzysta plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.omgoptyk.pl i jej podstron nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie na swoim urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.omgoptyk.pl i jej podstron.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wypełniających ankietę satysfakcji klienta

Administrator danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych są Mateusz Grzesik oraz Sylwia Piskulska – Grzesik prowadzący salon optyczny O.M.G Optyk, w Bydgoszczy (85-032), przy ul. Tadeusza Rejtana nr 2, zwani dalej „O.M.G. OPTYK”. Kontakt z Administratorami możliwy pod adresem e-mail: kontakt@omgoptyk.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ankiety satysfakcji klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na poznaniu opinii klientów na temat funkcjonowania Salonu.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od O.M.G. OPTYK informacji o treści handlowej na wskazany przy wypełnianiu ankiety adres e-mail, będziemy przetwarzać Państwa dane również w celu przesyłania newslettera. Podstawą takiego przetwarzania jest jednoznaczna i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w trakcie wypełniania ankiety satysfakcji klienta. Wycofanie zgody możliwe jest w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres email kontakt@omgoptyk.pl , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przetwarzanie do momentu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie pod adres e-mail kontakt@omgoptyk.pl lub w siedzibie Administratora ul. T. Rejtana 2 w Bydgoszczy (85 – 032)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Google LLC, z którego narzędzia korzystamy podczas wypełniania ankiety satysfakcji oraz dostawca hostingu poczty email dla Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wypełnienia ankiety satysfakcji klienta. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera jest całkowicie dobrowolne, ale jej nie wyrażenie uniemożliwi nam wysyłanie Państwu informacji o ofertach, rabatach i nowościach w Salonie Optycznym OMG Optyk.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.