Polityka prywatności www.omgoptyk.pl

W Salonie Optycznym OMG OPTYK posiadamy świadomość odpowiedzialności za dane osobowe naszych Klientów i osób odwiedzających stronę www.omgoptyk.pl . Z tego względu przykładamy szczególną wagę do realizowania praw osób, których dane przetwarzamy. Aby zapewnić Państwu rzetelną informację o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności.

 • Administratorzy Danych Osobowych

Administratorami danych osobowych osób odwiedzających stronę www.omgoptyk.pl oraz klientów i kontrahentów Salonu Optycznego O.M.G. Optyk są Sylwia Piskulska – Grzesik oraz Mateusz Grzesik prowadzący salon optyczny O.M.G Optyk przy ulicy Tadeusza Rejtana 2 w Bydgoszczy.

 • Kontakt z Administratorami:
 1. Listownie: Salon Optyczny O.M.G. ul. Rejtana 2, 85 – 032 Bydgoszcz;
 2. Elektronicznie: kontakt@omgoptyk.pl ;
 3. Osobiście w godzinach działania Salonu po wcześniejszej awizacji.
 • Cele i podstawy przetwarzania danych
 1. Przetwarzanie danych osobowych klientów i przyszłych klientów w związku ze świadczeniem usług optycznych. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).
 2. Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia klientów w związku z badaniem wzroku oraz doborem odpowiednich soczewek. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej. (RODO art. 9 ust 2 lit. H) .
 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
 4. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F).
 5. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
 6. Przetwarzanie numer telefonu w celu przesyłania informacji o treści handlowej, oraz nowości z życia Salonu Optycznego OMG Optyk. Podstawą takiego przetwarzania jest dobrowolna i jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Przetwarzanie wizerunku osób/osoby fizycznej w celach marketingowych. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust.1 lit. A)
 1. Dane jakie przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Salony Optycznego OMG OPTYK
 1. Dane kontaktowe i teleadresowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres doręczenia przesyłki.
 2. Dane dotyczące stanu zdrowia (wzroku) w celu wykonania badania oraz prawidłowego doboru soczewek.
 3. Dane identyfikacyjne i adresowe firmy, w tym numer NIP w przypadku wystawiania faktur VAT.
 4. Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.
 5. Wizerunek osoby fizycznej w przypadku wyrażenia świadomiej i dobrowolnej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 • Okres przechowywania danych osobowych

W Salonie Optycznym O.M.G. przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach. I tak:

 1. w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzamy dane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 2. w celu obrony przed roszczeniami – przetwarzamy dane przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano usługę;
 3. w celu rozpatrywania reklamacji – przetwarzamy dane przez 24 miesiące od momentu sprzedaży towaru/ wykonania usługi;
 4. dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Respektujemy prawa do ochrony prywatności wynikające z RODO i w związku z tym zapewniamy szybką i skuteczną realizację praw osób, których dane przetwarzamy. Osoby, które przekazały nam swoje dane osobowe mogą korzystać z:

 1. prawa do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. prawa żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. prawa do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. prawa do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa uodo.gov.pl).

W przypadku chęci realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: kontakt@omgoptyk.p .l

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.omgoptyk.pl i Salonu Optycznego OMG Optyk są:

 • Podmioty świadczące usługi hostingu i administrowania stroną www;
 • Podmiot świadczący usługi systemu CRM w chmurze, w którym przetwarzamy dane związane z wizytami w Salonie;
 • Dostawcy płatności elektronicznych i bank prowadzący rachunek Administratora.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku odbiorcami danych będą osoby odwiedzające profile społecznościowe i strony www Administratora

 • Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług Salonu Optycznego O.M.G. Optyk.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Klientów Salonu Optycznego O.M.G. Optyk nie podlegają profilowaniu i procesom automatycznego podejmowania decyzji.

 1. Przekierowanie do innych stron www

Na naszej stronie www.omgoptyk.pl  i jej podstronach znajdą Państwo odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam umieszczonymi. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony www.omgoptyk.pl i jej podstron.

 • Pliki cookie

Nasza strona www korzysta plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.omgoptyk.pl i jej podstron nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając ”Akceptuj” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie na swoim urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.omgoptyk.pl i jej podstron.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).